Våre tjenester

HS arealplan AS leverer tjenester innenfor arealplanlegging og eiendomsrådgivning. Typiske oppdrag kan relateres til:

Reguleringsplan

HS arealplan har erfaring fra mange og varierte reguleringsplaner og kan gjennomføre planarbeidet helt fra tidlig oppstartsfase til vedtatt plan. 

Prosjektledelse

Koordinere komplekse reguleringsplanprosesser der mange aktører og konsulenter fra ulike faggrupper er involvert.

Tomteanalyse

Vurderinger knyttet til utviklingspotensialet for utvikling av en eiendom samt planlegge prosessen for gjennomføring av ønsket tiltak.

Rådgivning

Bidra med generell rådgivning i søknadsprosessen samt identifisere best mulig fremgangsmåte.

Kontakt